Otvára sa Vám Modul 1, ktorý je rozčlenený do jednotlivých lekcií.
Dozviete sa čo je to Yin / Yang, aké Elementy prevládajú v potravinách a ako ich ľahko rozoznať.
Tiež sa pozrieme na naše chuťové poháriky a zamyslíme sa nad sezónnosťou potravín.

Pozrieme sa aj čo je 6 rozvracačov a ako ich vplyv môžeme eliminovať.
A tiež sa povieme ako naše emócie ovplyvňujú určité orgány v tele.

Zoznámte sa
s potravinami

Prehľad jednotlivých Lekcií v Module 1

Bonus:

Orgánové hodiny

Kliknite a Stiahnite si Orgánové hodiny (PDF). Zistite v ktorú hodinu čo prospieva orgánom,
čo ich posilňuje, čo ich ničí.

Modul 1
Modul 1 splnený na 0%