Aké ťažkosti signalizujú zuby? Odhaľte ich psychosomatické súvislosti

Aké súvislosti majú zuby a psychosomatické ťažkosti?

Zuby sú tvorené korunkou, krčkom a koreňom, ktorý je vklinený do zubného lôžka. Zuby sú zasadené v čeľusti v zubných jamkách (alveolách) a ku kosti pripevnené väzivom, tzv. Ozubice (peridontium), ktorá vypĺňa štrbinu medzi koreňom a zubný jamkou.

Na povrchu zuba je zubná sklovina tvorená z 98% anorganickými látkami, je to najtvrdší tkanivo v tele. Vnútro zuba je vyplnený zubovinou (dentínom), ktorý je tvorený bunkami, zv. Odontoblast, ktoré vysielajú do dentínu cytoplazmatické výbežky. Vnútri dentínu sa nachádza dutinka dreňová vyplnená zubnej dreňou (pulpa), tj. Väzivovým tkanivom s nervami a cievami.

Zuby považujeme za niečo samozrejmé na hryzenie a spracovanie stravy, snažíme sa o ich estetický vzhľad a udržiavame je už od detstva vštípenými návyky v čistote. Ak nejaký zub vybočuje alebo sa vykláňa, je snaha dostať ho späť do radu. Ak nás zub rozbolí, necháme ho opraviť, nahradiť (nakoniec protézou celého chrupu) a väčšinou to nijako nespájame s nami samými – naším životom.

zuby

A napriek tomu práve to má veľký význam: každý zub, jeho postavenie a kondície úzko súvisí s naším svetom priania, talentov, pocitov, činov, sklamanie, atď. Navyše podľa čínskej medicíny leží zuby na jednotlivých meridiánoch a sú tak prepojené so všetkým, čo sa v tele i duši deje. Chrup ako celok aj každý jednotlivý zub o nás niečo prezrádza ( „pozrieť sa niekomu na zúbok“) Poďme sa na to pozrieť podrobnejšie.

Začneme skoro od Adama, naše telo v sebe nesie pamäť na milióny rokov prírodného vývoja, evolúciu. Napríklad sme mali kedysi žiabre a ich pozostatok je dnes súčasťou lymfatického systému. Ľudský zárodok – embryo v počiatkoch svojho života v rýchlosti zopakuje miliónmi rokov evolúcie.
Pri vývoji prvých buniek embrya sa tieto rozdelí na tri takzvané plátky:

  • Vnútorné endoderma stačil pozemským živočíchom, kým žili v mori, z entodermu sa dodnes vyvíjajú orgány súvisiace so spracovaním potravy, prijatého sústa. Črevá, pečeň, pľúca atď. Na riadenie stačil mozgový kmeň – rozšírená miecha.
  • Stredný plátok sa vyvinul, keď život vystúpil z morí na zem, vyvinuli sa z neho orgány zabezpečujúce stabilitu tela, efektívnosť a telesnú obranu. Svaly, kosti, šľachy atď. Vznikol malý a veľký mozog.
  • Vonkajší plátok sa objavil, keď živočíchy začali žiť v skupinách, vyvinuli sa orgány zabezpečujúce ostrahu, kontakt, plodenia, a ochranu vlastného územia – na to sú potrebné zuby, konkrétne tu tvrdá sklovina. V mozgu pribudla šedá kôra mozgová.

Stojíme dnes na vrchole veľkej pyramídy evolúcie a naše telo si všetko pamätá. V prípade ohrozenia „revíru“, problémoch niečo stráviť, prehltnúť, strate sebaúcty (slabá konkurencieschopnosť), pri konfliktoch z odlúčenia a pod. Naše telesné orgány reagujú stále rovnako, ako sa naučili za milióny rokov evolúcie.

zuby-organy

Každá inštitúcia má niečo, môžeme to nazvať spínač na zodpovedajúcich častiach mozgu. Základom ochorenia je duševný konflikt, umocnený vonkajšími vplyvmi (strava, prostredie), platí to aj pre zuby. Ak nastane vážna konfliktná situácia, začnú prebiehať zmeny na príslušnom orgáne a v príslušnej mozgovej časti dôjde k vzniku osobitného obrazca, tzv. Hamerova ohniská, možno to na CT vyfotiť. Toto všetko sa deje za spolupôsobenia mikroorganizmov a má to biologicky evolučne opodstatnený zmysel.

Každý zub má svoj špecifický obsah biologického konfliktu = duševná príčina, disharmónia.

Podľa umiestnenia kazu môžeme vypátrať emočný problém, slabé miesto v živote dotyčného jedinca.

Obrázkové výsledky pre: zuby

1 / Diery v sklovine (tzv. Kazy)
Sklovina patrí k vonkajšiemu zárodečnému plátku, to znamená, že sklovina je akási sliznica vytvorená zo slonoviny. Je to tá najtvrdšia časť. Hamerovo ohnisko v tomto prípade leží vo mozgovej kôre, medzi hemisférami, predný paramedian.
Obsahom konfliktu je obranný konflikt „nesmieť uhryznúť“ (ovčiarsky pes by jazvečíka uhryznúť mohol, ale nesmie). Pri bližšom skúmaní o akú tému sa v živote dotyčného jedná tu opäť rozlišujeme na rezáky, očné zuby a stoličky, ak je ľavák či pravák pod. V aktívnej fáze konfliktu sa vytvorí defekt na sklovine, nesprávne nazvaný „kazom“. Vo fáze liečenia dochádza k pomalej obnove, to znamená k oprave defektu na sklovine, bezbolestné, avšak s prípadnými nepríjemnými pocitmi, citlivosťou na teplo / zimu alebo sladkosť / kyslosť. Hojenie prebieha v princípe automaticky, prirodzene za predpokladu, že by sa tu neobjavili žiadne nové recidívy.

2 / Diery vnútri zubov, presnejšie povedané osteolýza dentínu.
Dentín – zubná kosť – patrí k mezodermu, strednému zárodečnímu plátku, riadiace centrum je v bielej hmote veľkého mozgu. V aktívnej konfliktnej fáze dochádza k úbytku buniek, vznikajú diery.
Základom „kousacího konfliktu“ je tu konflikt negatívneho ohodnotenia sama seba z dôvodu nemožnosti sa brániť, to znamená chcieť niekoho uhryznúť, pretože indivíduum je príliš silné alebo príliš veľké.
Môže byť napríklad u dieťaťa, ktoré je v škole preťažené. Hamerovo ohnisko (spínač) leží v prednej časti veľkého mozgu. V aktívnej časti konflikte vznikajú teda diery v zuboch, vo vnútri zuba, ktoré by síce boli vidieť na röntgenové. snímke, ale bývajú objavené iba náhodou, pretože zub v tejto fáze ešte nerobí problémy. Ale pri veľmi dlhom, úpornom konfliktu, alebo prebiehajú ak krátkodobé recidíve, môže sa takýto zub pri silnom poškodení aj spontánne rozlomiť.
V hojivé fáze, ak indivíduum konflikt vyrieši, teda v prenesenom zmysle niekoho uhryzne na účely sebapresadeniu, tu začína rekalcifikácia skrz vytvárania nových usadenín v zubnej dreni, s výsledkom, že pôvodná diera je potom dokonca pevnejšia než predtým. To je biologický zmysel, ktorý sa u tohto typu zárodočného mezodermálního plátku prejaví na konci liečivé fázy. Tragické je len to, že diera v zube začína bolieť až po nástupe liečivej fázy, totiž roztiahnutím periostu (okostnica zuba), ktorá je veľmi citlivá. Teraz sa ale zubár zavŕta do diery, zub umŕtvi alebo eventuálne zub vytrhne, hoci by sa bol liečil sám za občasných bolestí, aj keby sa vôbec nič nepodniklo. Však len vtedy, ak sa nevyskytnú žiadne nové duševné konfliktné recidívy.

3 / Paradentóza – „nemohúcnosť uhryznúť“
Konflikt straty sebaúcty, urazené sebavedomie, nemožnosť sa prehrýzť niečím vo svojom živote. Chronické neriešenie problémov, defenzíva, ústup, mŕtvolne statický stav, ochromená sebadôvera a odvaha, uzatváranie kompromisov miesto jasných riešení, rezignácia, navonok pokojná situácia, vnútri stav vyčerpania, chlad. Posledné štádium vypadávania zubov znamená stratu životnej energie, nepoužívané zbrane vlastného sebavedomia sa zahodí, človek sa stáva bezmocný.
Duševný stav „nemohúcnosť uhryznúť“ má vplyv špeciálne na spodnú a hornú čeľusť pretože aj čeľuste patria k oblasti veľkého mozgu, mezodermu, teda ku strednému zárodečnému plátku, rovnako ako dentín. Hovoríme o tzv. „Parodontóze“, pri ktorej sa zjavne neustále predlžujú zubné krčky tým, že sa ďasno sťahuje späť, takže sa zubami nakoniec začnú kývať. Tiež tu je príčinou odvápňovanie, osteolýza čeľuste okolo zubného krčka. Následkom toho sa pri hryzení „vykyvkáva“ boľavý zub v príliš širokom krátery. Tým sa stále viac natrhává a vyťahuje ďasno a krčky sa odhalia a potom sa môže prihodiť, že sa zub ľahko vylomí. Vo fáze liečenia sa vec zdanlivo ešte zhoršuje: Pri bolestiach alebo prípadných krvácaní hovorí zubár zvyčajne o hnisavom vredu koreňa, pretože periost zuba čeľustnej kosti sa tiež vyťahuje, čo robí veľké bolesti zubov. Často vychádza kalus (usadeniny) von do ústnej dutiny, pretože zub je viklavý a osteolýza nemôže byť tesne uzavretá (sladkastá chuť v ústach). Z tohto dôvodu osteolýza často nemôže byť správne rekalcifikována a tým zahojená.

Odstráňte zubný kameň skôr, ako nie je neskoro. Tento osvedčený nástroj ...

Ďalšie súvislosti:

Zubný kameň
Duševný konflikt straty sebahodnoty, zabrzdený vývoj. Zvonku zubov sa usadzujú čierne vápenaté usadeniny, (cimburie hradu zdobia čierne Fangli na znamenie smútku zo straty vnútorného pána, ktorý nás viedol), zatiaľ čo vo vnútri zubov a kostí sa vápnik (opora stavby tela) stráca. Nevyužitá zbroj hrdzavie – skvelé podmienky pre karies – hnilobu. Usadzovaniu vápnika do ciev, hlavne. v neskoršom veku = už nedokážem využiť impulz ducha k potrebným zmenám života. Ľudovo sa výstižne hovorí „skostnatené“ myslenie a postoje – to vedie k obráteným procesom vápnika, tuhnutie, kôrnatenie na nesprávnych miestach. Usadzovaniu vápnika napovedá o smerovaní života do oblasti neživej minerálnej ríše.

Koreňový vačok – vzťah k vlastnom podvedomí usadenej nevyjadrenej agresii – dlhodobá konfrontácia s problémom, ktorým jedinec nedokáže účinne vzdorovať a reaguje pocitom márnosti a frustrácie – ľudia niečím „prevalcovaní“.

Umŕtvení koreňa – zabitie zuba a tým aj vyradenie „kontrolky“ systému, v presadzovaní našich záujmov. Môže vzniknúť ložisko druhotných fyzických a psychosomatických porúch, téma príslušného zuba zostáva doživotnou slabinou.

Krvácajúce ďasná – nezvládnutá agresia (naša podstata utrpí poškodenie aj pri malej vonkajšej záťaži), psychická labilita, ľahko zraniteľné sebavedomie, nedostatok sebadôvery, ľahké pády do depresií

Mylolýza – opotrebenie skloviny na jednej strane zuba – človek sa cíti odieraný blížnymi, nedostatok vlastnej obrany.

Škrípanie a zatínanie zubov v spánku – uvoľňovanie potlačenej agresivity obrátenej dovnútra, nie je vpustená do vedomia

Predkus – labilita v krízových situáciách, duch dominuje, telo zaostáva, ťažkosti s uplatnením – nerozhodnosť, bojazlivosť – tendencie stiahnuť sa späť.

Zákus – spodná čeľusť vpredu – strnulosť, rokovania podľa dogiem a stereotypov bez spätnej väzby na vedomie dôsledkov.

Zuby vyosené: smerom dovnútra – introvert so sklonmi k „užieraniu sa“; zuby vyosené von – prílišná ventilácia agresivity smerom von.

Zuby krivé – stav a poloha zubov má vypovedajúcu schopnosť o nás. Poloha zubov je zrkadlom sveta našich emocí. To, ako zuby narástli, má psychosomatickú súvislosť s príbehom a osudom človeka i jeho rodu. Zuby sú zápisom našej karmy (index mravnosti našich životov – čo zaseješ, to zožneš). Pri použití strojčeka pozor na atrofiu koreňov. Tiež môže u dieťaťa dôjsť k zmene správania.

Mliečne zuby nevypadnú samy – dieťa sa nemôže, alebo nechce stať dospelým

Náhrady, protézy, korunky – predstierajú zdravie tam, kde pôvodné atribúty boli už premrhané a príslušná energia je v rozvalinách.

Zdravá schopnosť sebapresadeniu, odvaha konať životné kroky na základe sebadôvery a sebahodnoty, prijímanie konfliktov a kríz ako výziev na učenia a ich prekonanie s pomocou „zdravej“ agresie. Predpokladem je usporiadanie svojho vzťahu k členom rodu a k ich osudom.

Byť v harmónii sám so sebou a svojím okolím = Zdravé, silné zuby s vitálnymi korene, dobre prekrvené zdravé ďasná.

Existuje špecifický systém, takzvaný systém FDI na označenie zubov číslami. Pritom sa každému zubu priraďuje jedno číslo, kladúc dorazí na jednoduchý pincíp. Zuby označujte, začínajúce s pravou polovicou Hornej čeluste, od predných rezákov k zadným stoličkám .:
Podľa toho by mal napríklad pravý spodný Očný zub označenie „43“.

Aké ťažkosti signalizujú Zuby_ Odhaľte ich psychosomatické súvislosti - Dokumenty Google

systém FDI

pravá rada Hornej čeluste
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
ľavá rada Hornej čeluste
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
ľavá rada spodnej čeluste
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
pravá rada spodnej čeluste
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

zuby 1

Čo vyjadrujú zuby:

1. rezáky: Znamenajú rodičia, všeobecne muža a ženu. Reprezentujú vôľu a seba presadenie. Súvisia s obličkami. Medzera medzi prednými zubami (diastema) = problémy so vzťahom k rodičom, príp. k ostatným ľuďom. Jedinec ako dieťa vnímal vo vzťahu rodičov nejaký rozpor. V partnerskom vzťahu je človek priťahovaný partnerom, pričom ho zároveň nejakým spôsobom odmieta, odháňa. To je nesúlad v archetypoch mužov a ženy vyjadrený medzerou medzi zubami. Žena s Diastema má vo vzťahu pocity neistoty, muž s touto ženou taktiež.

2. rezáky: Zobrazujú pomer k jedničkám, archetypu rodičov. Ako sa jedinec porovnáva s rodičmi? Napr. Ak kríži dvojka vľavo cez jedničku, znamená to nesúhlas s matkou, prípadne s rolou ženy, ako ju matka pre dieťa reprezentuje. Z polohy možno usudzovať na temperament. Vystupuje vpred = sebapresadeniu, ale konflikt. Výrazne menšie ako 1 = prívetivosť, podriadenosť. Meridián 1 a 2: obličky, močový mechúr, element voda.

3. očné zuby: Súvisia so zmenami, ktorými človek v živote prechádza. Objavujú sa v počiatku puberty, obdobia rastu vlastným smerom. Prestavujú vitalitu, chuť do života, zdravú agresiu za svoje záujmy. Určite sa nemajú trhať, došlo by ochabnutiu životnej sily. Keď dolné pri hryze prečnievajú hore = vnútorný konflikt, ťažkosť zaujať svoje miesto. Majú vzťah s vaječníkmi. Meridián 3: pečeň / žlčník. Pečeň je podľa čínskej medicíny elementom dreva, čo zodpovedá špičiakom, súvisí s rastom človeka.

4. predstoličky: Zastupujú naše individuálne túžby – ja chcem – ego. Keď sa u detí odstráni kvôli miestu, utrpí vedomie vlastného ja. Symbolicky to odpovedá, zub – ja – ego si musí urobiť pre seba svoje miesto a urobí, ak jeho nositeľ sa tak tiež chová. Mnoho detí je rodičmi zo strachu obmedzované vo vlastnom rozvoji – zuby sa potom tesnia v malom priestore. Jeho odstránenie môže znamenať sklon k seba podceňovaniu a podliehaniu autoritám, dieťa bude poslušné. Tiež môže nastať podvedomá revolta voči autoritám. Ale môže viesť aj k otvoreniu priestoru. Meridián: slezina, pankreas / žalúdok element zeme

5. predstoličky: Rozvíjajú tému štvoriek a vyjadrujú „chcem tvoriť“, nápaditosť, kreativitu, tvorivosť bez cieľa. Plány treba uskutočniť, to pětkám svedčí. Meridián 4 a 5: slezina pankreas / žalúdok

6. stoličky: Aké postavenie chceme v živote zaujať. Objavujú sa vo veku šiestich rokov a majú vzťah k potrebe byť milovaný, nesú pamäť na detstvo, odrážajú prežité citové drámy, stratu blízkych osôb i napríklad zvierat maznáčikov. Preto sa často šestky kazia ako prvé. Dolné stoličky majú vzťah s orgánmi podbrušku a bedrami, kolenami. Meridián 6 a 7: pľúca / hrubé črevo

7. stoličky: odrážajú naše vzťahy k okolitému svetu, my a okolie. Aký odraz sa vracia, ako na nás reagujú blížni. Ak nie sú vzťahy harmonické, sedmičky sú tiež v nepohode. Meridián 6 a 7: pľúca / hrubé črevo, element kov. Stoličky sú mlecie zariadenia na spracovanie potravy, konštrukcia chrupu človeka ukazuje, že je prispôsobený skôr na stravu rastlinnú.

8. zuby múdrosti: Ako už názov napovedá, ich súvislosť bude hlbší, sú energeticky spojené so srdcom, podľa množstva metafor v literatúre a ľudových prísloviach možno usudzovať na význam srdca a tým aj osmičiek. Objavujú sa až okolo dvadsať rokov, teda v čase, keď sa začína individuálny rozvoj a vlastná životná cesta jedinca. Majú vzťah k nášmu vnútornému Ja, našej duši a tiež ku kolektívnemu vedomia. Ich problémy upozorňujú na problém v týchto hlbších rovinách, v spojení so zaradením seba do okolitého sveta.

U osmičiek je ťažké stanoviť konkrétny dôvod ich ťažkostí. V každom prípade sa nemajú odstraňovať bez vážneho dôvodu, môže to mať vplyv na celkové zdravie človeka, telesnej i duševnej. Človeku to môže skomplikovať prístup k svojmu vnútornému zdroju, univerzálnemu vedomia. Dnešná doba má za to, že nič podobné nie je treba. Ale dávna múdrosť východu učí nasledovať cestu srdca, starej kresťanskej náuky radia dbať o svoju dušu nielen o telo (hádanie duša s telom, obľúbené témy stredoveku). Tiež J.A. Komenský upozorňuje na „raj srdca“ na rozdiel od „labyrintu sveta“. Meridián 8: srdce / tenké črevo, element ohňa.

Čo vám blahodárne pomôže na zuby?

  • premena stravy
  • pitný režim
  • prírodné esenciálne oleje Klinček, Kadidlo, On guard
  • prírodné zubné pasty On Guard, Propolisová, Šípková, Rakytníková

Pre záujem a bližšie informácie píšte email: lenkaslnieckova@gmail.com

clove esenciálny olej kadidlo ON guard zloženie Pasta on guard pasta siberian health

 

Prečítajte si tiež článok: Esenciálne oleje: Balíček Domáci Rodinný lekár

Autor: Lenka Slniečková

Prepájam zdravie a umenie pre vašu vitalitu, harmóniu a potešenie. Viac ako 20 rokov študujem zdravie.

Som expertka na varenie v kruhu 5 elementov Tradičnej Čínskej medicíny pre harmóniu tela i duše. Krok po krôčku vás navediem ako sa zbaviť zdravotných problémov a chorôb pomocou jednoduchého, chutného a výživného varenia.
Som lektorkou enkaustiky - maľba horúcim voskom, venujem sa psychológii farieb a vytváram pre vás krásne obrazy na mieru spríjemňujúce prostredie. Som vášnivá umelkyňa, pomôžem vám zhmotniť vaše túžby a sny.
Pomáham vám nájsť Slnko na vašej ceste k vedomému zdraviu a originálne vyladenému prostrediu.
Môj príbeh si prečítate tu >>

Pridaj komentár